ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เปิดรับสมัครเรียนฟรี!! หลักสูตร 2 เดือน รายละเอียดการเปิดรับสมัคร 👉แผนกเสริมสวยสตรี รับจำนวน 40 คน/รุ่น 👉แผนกไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ รับจำนวน 20 คน/รุ่น (ไฟฟ้าเบื้องต้น-เครื่องทำความเย็น)

1 ต.ค. 2566

197 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

เปิดรับสมัครเรียนฟรี!! หลักสูตร 2 เดือน
รายละเอียดการเปิดรับสมัคร
👉แผนกเสริมสวยสตรี รับจำนวน 40 คน/รุ่น
👉แผนกไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ รับจำนวน 20 คน/รุ่น (ไฟฟ้าเบื้องต้น-เครื่องทำความเย็น)
เรียนระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2566
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่6 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ วันที่ 11 ตุลาคม 2566
รายงานตัววันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.
📍คุณสมบัติ📌
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 15 - 59 ปี
3. ไม่จำกัดเพศและภูมิลำเนา
4. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาสำหรับแผนกเสริมสวยสตรี สำหรับหลักสูตรช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นฯ ใช้วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
5. ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 อย่างน้อย 2 เข็ม
6. รับจำนวนจำกัดตามที่กำหนด พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโดยคณะกรรมการของศูนย์ฯ
เอกสารการสมัคร
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป
- วุฒิการศึกษา
- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 อย่างน้อย 2 เข็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
(ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
Line@ : @405dpmjb
โทร : 038241980
Facebook : ศูนย์เรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี
👉ช่องทางการสมัครฯ👈
1.สมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ฯ
2.สมัครออนไลน์ตามลิงค์นี้ได้เลย👇🏻


กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share

icon