ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🌷 ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน หลักสูตรตามความสนใจ 🌷 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 😘

15 ก.ย. 2566

367 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🌷 ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน หลักสูตรตามความสนใจ 🌷
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 😘
😍 หลักสูตร 6 เดือน
😍 หลักสูตร 3 เดือน
👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 5372 3950 ต่อ 19 หรือ 08 1961 6676
ID LINE : @304xuamz
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.vtw-cr.go.th/register-online.php


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share

icon