ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🎉 นึกถึงฝึกอาชีพ นึกถึงเรา ฝึกอาชีพที่นี่ .... ฟรี ‼ ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งที่กิน ที่พัก 😘

30 ม.ค. 2566

64 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🎉 นึกถึงฝึกอาชีพ นึกถึงเรา
ฝึกอาชีพที่นี่ .... ฟรี ‼ ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งที่กิน ที่พัก 😘
สนใจฝึกอาชีพ ติดต่อเรา 0 2583 8350
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดนนทบุรี

.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share