ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📣เปิดรับสมัครแล้วจ้า หลักสูตร 1 เดือน 🔰เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย !!!!

24 ม.ค. 2566

29 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📣เปิดรับสมัครแล้วจ้า หลักสูตร 1 เดือน
🔰เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย !!!!


🟥สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2566
🟩ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการอบรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
🟪รับรายงานตัว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
🟧เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2566
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น.- 16.30 น.
ที่พักพร้อมอาหาร 3 มื้อ (สามารถพักประจำ หรือไปกลับได้)
📍 คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 15 - 60 ปี
3. ไม่จำกัดเพศและภูมิลำเนา
4. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ยกเว้น แผนกช่างไฟฟ้าทำความเย็นฯ แผนกบริการโรงแรม ม.3 ขึ้นไป !!เท่านั้น!!)
5. ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 ครบจำนวน 2 เข็มขึ้นไปเท่านั้น
🗂 เอกสารการสมัคร
1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป
5. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 ครบจำนวน 2 เข็มขึ้นไป 💉🦠
การแต่งกายระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม
👦🏻 ชาย - สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น กางเกงผ้าขายาว สีดำ (ไม่ใช่กางเกงยีนส์) รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าผ้าใบสีดำ
👩🏻 หญิง - สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น กระโปรงจีบรอบสีดำคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าผ้าใบ สีดำ
❌หมายเหตุ❌
1. แผนกบริการโรงแรม หลักสูตร Food & Beverage Service รับจำนวน 30 คน
2. แผนกตัดผมชาย รับจำนวน 45 คน
3. แผนกเสริมสวยสตรี หลักสูตรการยืดผมและดัดเย็น รับจำนวน 20 คน
4. แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า รับจำนวน 15 คน ( ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานในการใช้จักรเย็บผ้า )
5. แผนกช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ รับจำนวน 20 คน
‼️ ในกรณีมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ หรือผู้สมัครเคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ของศูนย์ฯ มาแล้ว คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป ‼️
☎️ สอบถามเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
Line : @405dpmjb
โทรศัพท์ 06 1403 8239, 0 3824 1980 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
ท่านสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์ฯ หรือสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share