ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

❤️เปิดรับสมัคร หลักสูตร การทำเทียนหอมแฟนซีและเทียนเจล (D.I.Y) Scented Candie ❤️ เรียนฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!

23 พ.ย. 2565

932 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

❤️เปิดรับสมัคร หลักสูตร การทำเทียนหอมแฟนซีและเทียนเจล (D.I.Y) Scented Candie ❤️
เรียนฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!
มีที่พัก พร้อมอาหาร 3 มื้อ (สามารถพักประจำ หรือไปกลับได้)
🔰สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2565
เรียนระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.


🔰รับรายงานตัว วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
🔰คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 15 - 60 ปี
3. ไม่จำกัดเพศและภูมิลำเนา
4. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
🔰เอกสารประกอบการสมัคร
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน
ใบรับรองแพทย์
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบจำนวน 2 เข็มขึ้นไป
🔰สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี
🔰หรือสมัครออนไลน์ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกลิงค์ที่แนบมานี้
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share

icon