ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🤩🤩 ด่วน !! จำนวนจำกัด เรียนฟรี มีงานทำ หลักสูตร บริบาล (พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็๋กเล็ก) 6 เดือน

5 ต.ค. 2565

215 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🤩🤩 ด่วน !! จำนวนจำกัด เรียนฟรี มีงานทำ
หลักสูตร บริบาล (พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็๋กเล็ก) 6 เดือน
👉รายงานตัววันที่ 17 ตุลาคม 2565
👉เริ่มเรียน วันที่ 18 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2566
🖐สมัครวันที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 5372 3950 , 08 1961 6676
ครูสุวิทย์ แสนทา 08 3044 4529

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share