ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 072 🏡🏠 "เรียนฟรี..มีอาชีพ" 🔎

4 ต.ค. 2565

20 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 072 🏡🏠 "เรียนฟรี..มีอาชีพ" 🔎สแกนสมัครฝึกอาชีพ ช่องทางรับสมัครออนไลน์
✅เลือกหลักสูตรที่..(ชอบ)
✅ตรงกับความสนใจที่...(ใช่)
✅ช่วงเวลาเหมาะสมเรียนได้..(ชัวร์)
✅จบแล้วมีงานทำ พึ่งพาตนเองได้..(ชิลล์)


มาแอ่วมาชมเว็บไซต์ของศูนย์ฯ
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share