ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🎉 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัคร 😍 "หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ (CareGiver) ร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP)"

25 ก.ย. 2565

35 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🎉 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัคร 😍
"หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ (CareGiver) ร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP)"


📱 สอบถามเพิ่มเติม โทร 055 302 232
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share