ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น #เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพหลักสูตร 4 เดือน หลักสูตร 3 เดือน และ หลักสูตร 1 เดือน #เรียนฟรีไม่เสียค่าจ่ายใดๆ เรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรใหเมีอาชีพติดตัว

22 ก.ย. 2565

40 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
#เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพหลักสูตร 4 เดือน หลักสูตร 3 เดือน และ หลักสูตร 1 เดือน
#เรียนฟรีไม่เสียค่าจ่ายใดๆ เรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรใหเมีอาชีพติดตัว
สนใจหลักสูตรไหนกันคะ เลือกสมัครได้เลย
🗓 รับรายงานตัวระหว่างวันที่ 17 -18 ตุลาคม 2565
และเริ่มเรียน 19 ตุลาคม 2565
เรียนจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.


🏡 สนใจสมัครได้ที่ #ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
☎️ โทร 043 243 350 หรือ------->>
💻 สมัครออนไลน์ได้
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสมัคร
- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (3 แผ่น)- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษาสูงสุด
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
เว็บไซต์
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share