ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🔰⭐️ เปิดรับสมัครหลักสูตร 3 เดือน ⭐️🔰 ‼️ เรียนฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย!! ‼️ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2565

13 ก.ย. 2565

207 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🔰⭐️ เปิดรับสมัครหลักสูตร 3 เดือน ⭐️🔰
‼️ เรียนฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย!! ‼️
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2565
✅เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.
✅หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
✅ มีที่พัก พร้อมอาหาร 3 มื้อ ฟรี !!
(สามารถพักประจำ หรือไป - กลับได้ )


💚 รับรายงานตัว
- หลักสูตร 3 เดือน วันที่ 3 ตุลาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
🧡 คุณสมบัติ 🧡
1. สัญชาติไทย
2️. อายุ 15 - 50 ปี
⭐️ไม่จำกัดเพศ และภูมิลำเนา⭐️
‼️ หมายเหตุ ‼️
แผนกนวดแผนไทย ฯ ​
​​​​​นวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ​​​​​/นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จำกัด 40 คน / รุ่น
อายุ 18-50 ปี จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3 ขึ้นไป) สุขภาพร่างกายแข็งแรง
แผนกช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็น ฯ และแผนกบริการโรงแรม
อายุ 18-50 ปี จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3 ขึ้นไป)
💜 เอกสารการสมัคร
➡️ บัตรประชาชน
➡️ ทะเบียนบ้าน
➡️ สำเนาวุฒิการศึกษา (ตามที่หลักสูตรกำหนด)
➡️ ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาล/คลินิก)
➡️ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
➡️ เอกสารรับรองการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบจำนวน 2 เข็มขึ้นไป
สมัครเรียนและเข้ากลุ่ม Line
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcTh6N_HeWiUH2U2YN6yacvsiGOtUTvLPA0U5PM5vE0giHtQ/viewform?fbclid=IwAR0-opNwNYqQKUZqGclcTGEEM0nu_KirAe4Pg2SukU3ekZLbejrieeubguY
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ☎️ 038-241980

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share