ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

⏰วันนี้ เวลา 14.00 น. ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด 🧖‍♀️ สาธิตกิจกรรม "HOW TO MAKE DIY" สปาผมนาโน By ครูทัศนีย์

16 ส.ค. 2565

23 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

⏰วันนี้ เวลา 14.00 น. ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด
🧖‍♀️ สาธิตกิจกรรม "HOW TO MAKE DIY" สปาผมนาโน By ครูทัศนีย์
🔔 ผ่าน 2 ช่องทาง 📲
1. Zoom Cloud Meetings
Meeting ID : 602 583 8350
Meeting Passcode : abc1234


....................................................................................................................
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share