ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢📢 โอกาสดี ๆ ของชาวสุโขทัยมาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหางาน มาเรียนกับเรา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร 🍲กิจกรรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพ สร้างอาชีพ 🍛

10 ส.ค. 2565

26 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢📢 โอกาสดี ๆ ของชาวสุโขทัยมาถึงแล้ว
มองหาอาชีพ มองหางาน มาเรียนกับเรา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร
🍲กิจกรรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพ สร้างอาชีพ 🍛
เริ่มกิจกรรมวันที่ 21-22 สิงหาคม 2565


~ฝึกอาชีพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย~
#เรียนฟรี มีที่พัก อาหาร ตลอดหลักสูตร
✏️รับสมัครเฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัย
📞 สมัครและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
0 5482 9709
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
(ในวันและเวลาราชการ)
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share