ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ส.ค. 2565

12 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share