ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

👉สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดทำ "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กรณีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ Security Guard for Kids 2 (SK2) 👈

25 ก.ค. 2565

18 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

👉สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดทำ "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กรณีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ Security Guard for Kids 2 (SK2) 👈
📌มีความประสงค์รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาอบรม เพื่อให้มีทักษะในการให้คำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้อง สามารถช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์


** โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาอบรม**
🎯เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565
ติดตามรายละเอียดได้ทาง👇👇
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share