ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🍽 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัคร หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม เรียน 1 เดือน 🥙

22 ก.ค. 2565

22 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🍽 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดเชียงราย
เปิดรับสมัคร หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม เรียน 1 เดือน 🥙
เริ่มเรียนวันที่ 15 สิงหาคม - วันที่ 13 กันยายน 2565


👇 สมัครเรียนคลิกที่นี่ 👇
‼️ ด่วนรับจำนวนจำกัดแค่ 20 คนเท่านั้น
📢 สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-723950
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share