ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

❤️🤱🌼LOVE MOM เดือนแห่งความรักมอบให้แม่ “รักแม่”….แต่ที่แน่ๆๆ ไปเรียนรู้ฝึกอาชีพ(ฟรี) ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน

18 ก.ค. 2565

25 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

❤️🤱🌼LOVE MOM เดือนแห่งความรักมอบให้แม่ “รักแม่”….แต่ที่แน่ๆๆ ไปเรียนรู้ฝึกอาชีพ(ฟรี) ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน
📝เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site😷⛑️ ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2565 (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รับเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ใน “จังหวัดลำพูน” แต่ถ้าหากมาจากต่างจังหวัด คณะกรรมการป้องกันโควิด-19 ของศูนย์ฯ ร่วมพิจารณา)


👆คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! กับหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย (ผู้สนใจสมัคร 1 ท่าน ได้เพียง 1 หลักสูตร) เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
📞โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share