ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📣 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด " HOW TO MAKE DIY " !!! 💈 ตัดผมเปิดข้างเบอร์ 2 รองทรง By ครูสายัณ 💇

17 ก.ค. 2565

162 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📣 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด " HOW TO MAKE DIY " !!!
💈 ตัดผมเปิดข้างเบอร์ 2 รองทรง By ครูสายัณ 💇
💖 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://forms.gle/KwHBZKnoeyKMusVn8

...........................................................................................
🚨 ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
(เวลา 12.00 น.) 🚨
...........................................................................................
🎯 ถ่ายทอดสดผ่านระบบ : ZOOM Cloud Meetings
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
✅ เข้าชมได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนแล้วเท่านั้น ✅
..........................................................................................
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share