ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🎀 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรการแต่งหน้า

14 ก.ค. 2565

19 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🎀 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรการแต่งหน้า

💚การแต่งหน้าตนเอง
💚การแต่งหน้าเจ้าสาว
💚การแต่งหน้าแฟนซี
💚การแต่งหน้าขบวนพาเรด📍 ด่วน!! สมัครได้ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นี้
📝 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ 📝
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXMENrd02LwwkgKRgUFmK7mPRDPT15jDSSGHxDVAcUibqm-A/viewform?usp=sf_link
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share