ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

👨‍👩‍👧‍👧 ศูนย์เรียนรู้อย่างครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) จังหวัดขอนแก่น 💓

13 ก.ค. 2565

130 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

👨‍👩‍👧‍👧 ศูนย์เรียนรู้อย่างครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) จังหวัดขอนแก่น 💓
ภายใต้การดูแลของสูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว รัตนาภา จังหวัดขอนแก่น

.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share