ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

❣ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ขนมไทยเบื้องต้น

12 ก.ค. 2565

28 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

❣ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ขนมไทยเบื้องต้น
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5372 3950 ต่อ 19 หรือ 08 1961 6676

.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share