ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🗣️📣รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ (ฟรี) 25 วัน “หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ” (จันทร์ – ศุกร์)

9 มิ.ย. 2565

28 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🗣️📣รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ (ฟรี)
25 วัน “หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ”
(จันทร์ – ศุกร์)
เปิดเรียนวันที่ วันที่ 16 มิ.ย. – 22 ก.ค. 65
เน้นฝึกปฏิบัติ ไม่ต้องมีพื้นฐานการนวดแผนไทย เป็นหลักสูตรเฉพาะของสุภาพสตรีหลังเรือนไฟ สมุนไพร อาหารเป็นยา, นวดเพื่อรักษาโรคเบื้องต้น, ย่างยาด้วยสมุนไพร เป็นต้น


✍️📱สามารถสมัครกลุ่มไลน์นี้ได้เลยเน้อ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร
เพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ลิงค์นี้เน้อ
📞โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share