ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🍽 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัคร หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม เรียน 1 เดือน 🥙

6 มิ.ย. 2565

32 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🍽 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดเชียงราย
เปิดรับสมัคร หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม
เรียน 1 เดือน 🥙
รุ่นที่ 1 : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เริ่มเรียนวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565
รุ่นที่ 2 : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เริ่มเรียนวันที่ 15 สิงหาคม - วันที่ 13 กันยายน 2565


✏️ สมัครได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0 5372 3950 ต่อ 19 , 0 8196 16676
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share