ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🥰 #เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน) 🥰 #หลักสูตรหลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง) #ที่สำคัญเรียนฟรี ที่พัก อาหาร อุปกรณ์การ ไม่เสียค่าจ่ายใดๆ เรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรให้มีอาชีพติดตัว 🖊รายงานตัววันที่ 13 มิถุนายน 2565 เริ่มเรียนวันที่ 13 - 23 มิถุนายน 2565 สนใจสมัครได้ที่ #ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ☎️ โทร 043 243 350 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มิถุนายน 2565

5 มิ.ย. 2565

138 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

🥰 #เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน) 🥰

#หลักสูตรหลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง) 

#ที่สำคัญเรียนฟรี ที่พัก อาหาร อุปกรณ์การ ไม่เสียค่าจ่ายใดๆ เรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรให้มีอาชีพติดตัว 


🖊รายงานตัววันที่ 13 มิถุนายน 2565 เริ่มเรียนวันที่ 13 - 23 มิถุนายน 2565

สนใจสมัครได้ที่ #ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา 

จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

☎️ โทร 043 243 350 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มิถุนายน 2565 

👍#สมัครออนไลน์คลิ๊กลิงค์ได้ที่ ⏬⏬

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScLPOGbV.../viewform


#หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสมัคร

➡️ รูปถ่าย 1 นิ้ว  (3 แผ่น)

➡️ บัตรประจำตัวประชาชน

➡️ ทะเบียนบ้าน 

➡️ วุฒิการศึกษาสูงสุด

➡️ ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

➡️ หลักฐานการฉีดวัคซีนครบ2เข็ม

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว

#ใบแสดงผลการตรวจ ATK จาก รพ./รพ.สต/คลีนิค

--------------------------------------------------------

.

📢 ติดตามข่าวสาร ศูนย์เรียนรู้ฯรัตนาภา จ.ขอนแก่น ได้ที่

เว็บไซต์:https://www.rattanapa.go.th/index.php

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009282552064

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCLl4NziJquZPKSZg3cU137A

TikTok: https://vt.tiktok.com/ZSdY46nEo/

.

#ศูนย์เรียนรู้ฯรัตนาภาจังหวัดขอนแก่น

#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share