ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🤗ใครที่กำลังมองหาสถานที่เรียนเพื่อเพิ่มทักษะส่วนตัวด้านต่างๆ เพื่อที่จะเอาไปประกอบอาชีพในอาคต หรือมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้😊 👉มาที่นี้เลยค่ะ🌻ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น🌻 #เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ #หลักสูตร 1 เดือน รุ่นที่ 3

2 มิ.ย. 2565

131 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🤗ใครที่กำลังมองหาสถานที่เรียนเพื่อเพิ่มทักษะส่วนตัวด้านต่างๆ เพื่อที่จะเอาไปประกอบอาชีพในอาคต หรือมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้😊
👉มาที่นี้เลยค่ะ🌻ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น🌻
#ที่สำคัญเรียนฟรี ที่พักฟรี อาหารฟรี อุปกรณ์การเรียนฟรี ไม่เสียค่าจ่ายใดๆ เรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรให้มีอาชีพติดตัว


รายงานตัววันที่ 27 มิถุนายน 2565 เริ่มเรียนวันที่ 28 มิถุนายน 2565
จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
☎️ โทร 043 243 350 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2565
➡️ รูปถ่าย 1 นิ้ว (3 แผ่น)
➡️ บัตรประจำตัวประชาชน
➡️ ทะเบียนบ้าน
➡️ วุฒิการศึกษาสูงสุด
➡️ ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
➡️ หลักฐานการฉีดวัคซีนครบ2เข็ม
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว
#ใบแสดงผลการตรวจ ATK จาก รพ./รพ.สต/คลีนิค
.
📢 ติดตามข่าวสาร ศูนย์เรียนรู้ฯรัตนาภา จ.ขอนแก่น ได้ที่
เว็บไซต์:https://www.rattanapa.go.th/index.php
.

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share