ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📌 มีโอกาสดีๆ .. มาฝาก"ชาวกำแพงเพชร" จ้า ‼️‼️ ⭕️เรียนฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย ⭕️เรียนไป..ใช้ได้จริง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร 🎈กิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ภายใต้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน รุ่นที่ 3 🎈 🗓วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565

1 มิ.ย. 2565

33 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📌 มีโอกาสดีๆ .. มาฝาก"ชาวกำแพงเพชร" จ้า ‼️‼️
⭕️เรียนฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย
⭕️เรียนไป..ใช้ได้จริง


ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร
🎈กิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ภายใต้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน รุ่นที่ 3 🎈
🗓วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565
📌ณ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร 🏢
✏️รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
📣การดำเนินกิจกรรมเป็นไปมาตราการป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดลำปางกำหนด
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
0 5422 2217 กลุ่มแผนงานและวิชาการ
(ในวันและเวลาราชการ)
📌สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที่กดได้ที่นี่
📲 สามารถติดตาม (วัน, เวลา) กิจกรรมเรียนและรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียน ผ่านช่องทาง facebook เว็บไซต์ ของศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำปาง

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share