ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🏛 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพฯ 👜 เปิดอบรมหลักสูตรการดูแล ซ่อมแซม ปรับแต่งรองเท้า กระเป๋า รุ่นที่ 3 🥾

30 พ.ค. 2565

45 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🏛 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพฯ
👜 เปิดอบรมหลักสูตรการดูแล ซ่อมแซม
ปรับแต่งรองเท้า กระเป๋า รุ่นที่ 3 🥾

📌เปิดอบรม 24-26 มิถุนายน 2565
📌มีหัวข้อในการสอนที่น่าสนใจ เช่น
-บทบาทของช่างซ่อมรองเท้า
-สอนการเย็บซ่อมแบบต่างๆ ที่มักพบในงานซ่อม
-เทคนิคการเย็บรองเท้า การเซาะร่อง การเย็บแบบเซาะร่อง
-การเสริมส้น เสริมรองเท้าให้สูง
----------------------------------
📌สมัครออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงาน https://forms.gle/dmwx6wKXACfVRpxD6
📌โทร 02-538-3918
📌Facebook : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share