ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🏛 ศูนย์เรียนรูัการพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดนนทบุรี 📣 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด " HOW TO MAKE DIY " !!! 💆‍♀️ เชื่อมพันธะแกนผม บำรุงผมเสีย By ครูทัศนีย์ 👍

28 พ.ค. 2565

39 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🏛 ศูนย์เรียนรูัการพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดนนทบุรี
📣 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด
" HOW TO MAKE DIY " !!!
💆‍♀️ เชื่อมพันธะแกนผม บำรุงผมเสีย By ครูทัศนีย์ 👍


💖 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://forms.gle/a566Pxbp6b8ZHAma7
...........................................................................................
🚨 ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
(เวลา 12.00 น.) 🚨
...........................................................................................
🎯 ถ่ายทอดสดผ่านระบบ : ZOOM Cloud Meetings
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
✅ เข้าชมได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนแล้วเท่านั้น ✅
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share