ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🤟 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพฯ 👩🏿‍🍳 เปิดอบรม หลักสูตร Cookie Homemade 4 แบบ 4 สไตล์

25 พ.ค. 2565

42 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🤟 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพฯ
👩🏿‍🍳 เปิดอบรม หลักสูตร Cookie Homemade 4 แบบ 4 สไตล์


📌เปิดอบรม 16-17 มิถุนายน 2565
📌รับจำนวน 20 คน
🥨 คุ้กกี้นิ่ม
🥨 คุ้กกี้ลาวา
🥨 คุ้กกี้กรอบ
🥨 คุ้กกี้ธัญพืช

----------------------------------
📌สมัครออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงาน https://forms.gle/nqS86T5Czj2ejy3N6
📌โทร 02-538-3918
📌Facebook : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share