ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ #หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ🧓👵 420 ชั่วโมง (หลักสูตร4เดือน)🙂🙂

24 พ.ค. 2565

59 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ #หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ🧓👵
420 ชั่วโมง (หลักสูตร4เดือน)🙂🙂😊ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สามารถ ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบกิจการ ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (ถูกต้องตามกฎหมาย)
🔴🔴#หมายเหตุ คุณสมบัติผู้สมัครต้องได้รับ #วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
#ที่สำคัญเรียนฟรีไม่เสียค่าจ่ายใดๆ 🗓 เริ่มเรียนวันที่ 19 ตุลาคม 2565

🏡 สนใจสมัครได้ที่ #ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
☎️ โทร 043 243 350

💻สมัครออนไลน์ได้ที่⏬⏬⏬⏬
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScFJf5fgSJXmP.../viewform
#หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว  (3 แผ่น)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด
4. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
💉#ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 #แล้วอย่างน้อย2เข็ม💉👉#และต้องมีเอกสารรับรองการรับวัคซีนโควิด19😊🌺
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link 
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share