ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📣เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด " HOW TO MAKE DIY " !!! 🎯 ผ่านระบบ : ZOOM Cloud Meetings วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

22 พ.ค. 2565

29 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📣เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด " HOW TO MAKE DIY " !!!
🎯 ผ่านระบบ : ZOOM Cloud Meetings
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
💈 ตัดผมทรงสกินเฮดเบอร์ 2 และ เบอร์ 4 By ครูสายัณ 💇‍♂️
💖 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://forms.gle/qFHsqZRYTHwDUGPfA


...........................................................................................
🚨 ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
(เวลา 12.00 น.) 🚨
...........................................................................................
✅ เข้าชมได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนแล้วเท่านั้น ✅
..........................................................................................

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share