ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🍽 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2 เรียน 5 วัน 🥙

20 พ.ค. 2565

34 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

🍽 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดเชียงราย
เปิดรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2
เรียน 5 วัน 🥙

🗓 ช่วงเวลาที่ฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 20 มิถุนายน- 24 มิถุยายน 2565
✏️ สมัครได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.053-723950 ต่อ 19 , 081-9616676
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share