ชื่อกิจกรรม :

กิจกรรมแบ่งปันความรู้ ครั้งที่ 3 (ผ่านระบบ ZOOM) เรื่อง KM Action plan ประจำปี 2567

รายละเอียดกิจกรรม :

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ระยะเวลากิจกรรม :

13 กุมภาพันธ์ 2567