ชื่อกิจกรรม :

การประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพด้านการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ (แกนนำเยาวชน)

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลากิจกรรม :

24 - 26 พฤษภาคม 2566