กันยายน 2559
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 41,303
ผู้เข้าชมวันนี้ : 555
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
สค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว
สค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว เรื่องเด่นประเด็นร้อน
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2559
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2559
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๐
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง สอบราคาเช่าบริการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
ราคากลาง เช่าบริการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ชุมชนร่วมใจ ขจัดภัยความรุนแรง ( เดินหน้าประเทศไทย 7กันยายน 2559)
ชุมชนร่วมใจ ขจัดภัยความรุนแรง ( เดินหน้าประเทศไทย 7กันยายน 2559)
งานเปิดตัวหนังสือครอบครัวต้องมาก่อน ทางช่อง 5
งานเปิดตัวหนังสือครอบครัวต้องมาก่อน ทางช่อง 5
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0