แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดซื้อรถยนต์ 12 ที่นั่ง)