save doctor to save us! สค. ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ ประดิษฐ์ Face Shield DIY

                                            สค. ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์
        ประดิษฐ์ Face Shield DIY มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน
                              “save doctor to save us!”

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น. ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยบุคลากร สค. ได้ร่วมกันประดิษฐ์ Face Shield DIY เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคัดกรอง และดูแลผู้ป่วยในช่วงที่เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
นางสาวอุษณี กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สค. ได้มีความห่วงใยครอบครัวไทยทุกครอบครัว ซึ่งต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในตอนนี้ โดยหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนต่างร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกัน และสู้ต่อกับไวรัสเพื่อให้การแพร่ระบาดลดลง โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทุ่มเททำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเราทุกคน
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ สค. จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์นำมาประดิษฐ์ Face Shield DIY หรืออุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายจากสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยตั้งใจจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องเป็นด่านหน้าในการให้บริการผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ซึ่งเจ้าหน้าที่ สค. ได้ใช้เวลาว่างในช่วงพักเที่ยงช่วยกันประดิษฐ์ โดยตั้งเป้าจะทำให้ได้ 500 ชิ้น ภายในวันนี้ และจะนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลรามาเป็นที่แรก จากนั้นจะกระจายส่งไปให้โรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่ขาดแคลน
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกครอบครัว คนไทยทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และขอเป็นตัวแทนมอบ Face Shield DIY นี้ให้กับทีมแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพราะหมอดูแลเรา เราจึงดูแลหมอ “save doctor to save us!” นางสาวอุษณี กล่าวในตอนท้าย
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดีๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ที่

 

ประชาสัมพันธ์

27 มีนาคม 2563 | 27 มีนาคม 2563 | นางสาวรุ่งฤดี เภาพงษ์ | 35 View