ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุครบ 7 ปี และเกิน 7 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)