ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)