ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี ๒๕๖๓ (PDF)

 

ประชาสัมพันธ์

16 มีนาคม 2563 | 20 เมษายน 2563 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 251 View