รับสมัครงาน

รับสมัครงานที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) บ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา