ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

Tags

รมว.พม.นำทีมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ

รมว.พม.นำทีมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

เพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล ระหว่างเวลา 07.30 – 09.00 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ให้แก่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ยุติความรุนแรง การติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวแก่นายกรัฐมนตรีสามารถเป็นแบบอย่างในการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งในปี 2562 นี้ ได้กำหนดจัดงานรณรงค์ฯ ภายใต้แนวคิด Safety Home...Safety Society “บ้านปลอดภัย...สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

รูปภาพเพิ่มเติม