จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA VIGO หมายเลขทะเบียน 1 กญ 4540 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ สค./จ.3/01/04/2555