แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาแก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ปี 2563 ส่วนกลาง)