พม. จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562

พม. จัดงานเชิดชูเกียรติสตรี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

พร้อมชูแนวคิด “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เมื่อวันที่ (8 มี.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรี บุคคล และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) คณะผู้บริหาร พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ในการนี้ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดี สค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สค. ให้การต้อนรับ โดยภายในงาน ได้มีการจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง

รูปภาพเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

15 มีนาคม 2562 | 01 มกราคม 2443 | นางสาวลลิตา สีสุวรรณ์ | 63 View