จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง