รมว.พมบันทึกเทป รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง”

รมว.พมบันทึกเทป รายการเดินหน้าประเทศไทย 

ตอน “He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” 

เมื่อวันที่ (13 พ.ย.61) เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS ซึ่งผิดชอบบันทึกเทป รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” โดยมี นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ กำหนดออกอากาศ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.05 - 18.20 น. (15 นาที) ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ คสช. เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของ พม. ในการรณรงค์สร้างกระแสสังคม ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ สำหรับปี 2561 เป็นการขับเคลื่อนงานมุ่งส่งเสริมผู้ชายให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงฯ ภายใต้แนวคิด “He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” ในการนี้ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลการบันทึกเทปดังกล่าว

รูปภาพเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

15 พศจิกายน 2561 | 01 มกราคม 2443 | นางสาวลลิตา สีสุวรรณ์ | 28 View