ระบบใหม่ ระบบฐานข้อมูลด้านการณาปนกิจสงเคราะห์

ระบบใหม่ ระบบฐานข้อมูลด้านการณาปนกิจสงเคราะห์ สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้ ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวและได้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ถ้ามีข้อมูลสงสัยสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ : 02-642-7749, โทรสาร : 02-642-7749, อีเมล : family_center026427749@hotmail.com

http://cmt.dwf.go.th/portal/

ประชาสัมพันธ์

17 กันยายน 2561 | 17 กันยายน 2561 | นางสาวรุ่งฤดี เภาพงษ์ | 39 View