ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

Tags

พม. แถลงไม่พบการค้าประเวณีเด็ก บริเวณสถานบริการย่านคลองหลอด

 

พม. แถลงไม่พบการค้าประเวณีเด็ก บริเวณสถานบริการย่านคลองหลอด 

          วันนี้ (4 ก.ย. 61) เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรักประเทศไทยว่ามีการค้าประเวณีเด็กจำนวนมาก บริเวณริมคลองหลอด ซึ่งมีสถานบริการแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพระอารามหลวง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา นั้น
          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประสานงานกับสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนดังกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีการสรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง มีการจัดชุดปฏิบัติการสายตรวจ ดำเนินการออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เป็นประจำทุกวันๆ ละ 3 รอบ ได้แก่ 1) ช่วงเวลาก่อน 24.00 น. 2) ช่วงเวลาหลัง 24.00 น. และ 3) ช่วงเวลา 03.00 น.
หากพบเจอผู้ค้าประเวณีจะมีการดำเนินการตามกฎหมาย และ 2) ได้มีการตรวจสอบสถานบริการแห่งหนึ่งย่านบริเวณคลองหลอด พบว่ามีใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ให้ประกอบกิจการแสดงดนตรี ประเภทการจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ รวมถึง การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 18.00 – 01.00 น. ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ดูแลสถานบริการ ทราบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานถึงวัยสูงอายุ โดยเฉลี่ยอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป และทางสถานบริการดังกล่าวไม่ได้ให้บริการแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งไม่พบการค้าประเวณีตามที่ปรากฏ
          ทั้งนี้ กระทรวง พม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลพระราชวัง ได้มีการเน้นย้ำผู้ดูแลสถานบริการ ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามมีการแอบแฝงการค้าประเวณี หรือมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการลงพื้นที่ติดตามเป็นระยะ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pr.sorkor/posts/1140008949496770