ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

Tags

พม. จับมือ วธ. ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ครอบครัว

พม. จับมือ วธ. ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ครอบครัว

ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยาและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “มรดกทางวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ครอบครัว” และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล กล่าวรายงาน โดย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เป็นการผนึกกำลังจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม