ขอเชิญร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

คลิ๊ก

ข้อมูลทั่วไป

13 กรกฎาคม 2561 | 13 กรกฎาคม 2561 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 24 View